Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk ståsted

Synlig læring/Pædagogisk ståsted

Vi skal løfte både Stilling Skoles og skolereformens målsætninger om øget trivsel og læring.

Læring er en livslang proces, og på Stilling Skole forstår vi læringsbegrebet, som et begreb, der udvikles individuelt og i fællesskabet. Vi fokuserer på elevens faglighed og progression samt på relationer i forskellige sammenhænge.

På Stilling Skole hænger trivsel, læring, dannelse og det gode skoleliv tæt sammen. Skolen er et fællesskab, som elever, ansatte og forældre trives i, fordi de er en værdifuld del af et velfungerende fællesskab.

Vi arbejder forskelligt med eleverne i indskoling, på mellemtrin, i udskoling samt i skole og fritid, det vil være forskelligt, hvordan mål, progression og taksonomi tydeliggøres/synliggøres overfor eleverne, det vil være forskelligt, hvordan vi anvender feedback, det vil være forskelligt, hvad der er i fokus i de forskellige klasser, men der vil indimellem være fælles krav om og forventninger til konkrete aktiviteter, der skal gennemføres eller data, som skal anvendes både i forhold til elevernes læring, men også i forhold til elevernes og medarbejdernes trivsel.

Trivsel er den grundlæggende faktor, der folder sig ind og ud i hele skolens arbejde. Trivsel er et fælles ansvar, der omfatter sociale relationer, kulturelle normer og værdier i det fællesskab, som udgør skolens identitet.

Det er vigtigt for os, at vi har været og fortsat er undersøgende på vores praksis samt, at vi i dialog finder frem til, hvad der fungerer godt/hvad vi skal have mere af samt finder ud af, hvad vi gerne vil gøre anderledes for at vi og eleverne oplever progression i forhold til vores mål.