Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialklasser

Specialklasser

Som en del af det samlede kommunale specialtilbud er der placeret en specialklasserække på Stilling Skole primært for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne hertil bliver visiteret centralt.

I specialklassen vægtes det, at eleverne gennem den individuelt tilrettelagte undervisning skal tilegne sig sociale og faglige kompetencer således, at de opnår størst mulig grad af selvstændighed. Vi arbejder hele tiden på, at elever opnår kompetencer til at indgå og deltage i almene sociale sammenhænge.

Det betyder:

  • At etablere rammer, der kan udvikle den enkelte elevs faglige, sociale og personlige potentialer
  • At styrke den enkelte elevs faglige kompetencer, så eleven bliver så dygtig som muligt.
  • At sikre den enkelte elev et skoletilbud, hvor eleven bliver passende udfordret i et miljø med en høj grad af differentiering
  • At øge elevens glæde ved at gå i skole
  • At styrke elevens tro på sig selv
  • At give den enkelte elev færdigheder til at kunne deltage i forskellige fællesskab
  • At udnytte de muligheder, der ligger i samarbejdet mellem specialklasserne og almenklasserne på den mest hensigtsmæssige måde