Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvis dit barn har specielle behov

Hvis dit barn har specielle behov

Stilling Skole har mulighed for at iværksætte forskellige indsatser. De enkelte elevers behov bliver løbende vurderet og timetallet samt indsatsen over for den enkelte kan veksle.

Hver gang der iværksættes en særlig indsats omkring et barn udfyldes skemaet for særlige indsatser. Her beskrives udfordring og mål, indsatsen fra både skole, forældre og elev, tidshorisont samt evalueringsmetode. Vi lægger vægt på, at alle bidrager til arbejdet med udfordringen derfor er elevens og forældrenes indsats lige så væsentlig som skolens indsats.

Stilling Skole har mulighed for at iværksætte indsatser, hvor eleven under overskuelige rammer kan træne færdigheder, der er nødvendige for at kunne fungere i faglige og sociale sammenhænge i klassen.

Eller indsatser som kan medvirke til udvikle og styrke mestringsstrategier, der skal til for at indgå hensigtsmæssigt i samspil med andre.

Der kan laves særlige faglige indsatser i samarbejde med vores forskellige vejledere for enkelt elever eller grupper af elever. Indsatserne kan omfatte supplerende undervisning, faglige løft og hjælp til inklusionsopgaven.

Vi har desuden mulighed for at lave pædagogiske og AKT-indsatser både i klasser og individuelt.

Henvisning til et specialpædagogisk undervisningstilbud uden for almenmiljøet skal ske efter pædagogisk-psykologisk rådgivning i samråd med eleven og forældrene. Der afprøves altid forskellige pædagogiske tiltag og afholdes TS-møde før en henvisning.