Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolevej og skolebusser

Befordring af skoleelever

For nogle elever betaler skolen/kommunen for transport til og fra skole. Betalt transport kommer på tale

  • når en af skoledistriktets elever pga. brækket ben eller tilsvarende ikke kan komme i skole ved egen hjælp.
  • når en af skoledistriktets elever er henvist til at skulle gå på en anden skole/specialskole.
  • når en elev fra et andet skoledistrikt er henvist til at skulle gå på Stilling Skole.
  • når en elev skal færdes på veje, som politiet har kategoriseret som særligt farlige skoleveje.
  • når afstanden til Stilling Skole for en af skoledistriktets elever betinger det:

Elever fra 0. – 3. klasse med mere end 2,5 km til skole

Elever fra 4. – 6. klasse med mere end 6,0 km til skole

Elever fra 7. – 9. klasse med mere end 7,0 km til skole

 Vælger en familie selv, at barnet skal gå i skole uden for skoledistriktet eller uden for kommunen, skal familien under alle omstændigheder selv sørge for transport til og fra skole.