Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om SFOen

Hverdagen i Soffen:

0.kl. - 2.kl. Personalet er fordelt ude og inde, på værksteder og i køkken-alrummet.

 

3.kl. Børnene er i Børnebasen, som er en afdeling for sig. Her møder børnene et team af pædagoger, som primært arbejder i Børnebasen. Her oplever børnene et lidt anderledes pædagogik, hvor de øver selv, at tage ansvar. Det er god træning inden, de skal starte i fritidsklub i 4.kl.

Personalet har tilsynspligt med børnene, det vil sige, at personalet skal vide, hvornår børnene er tilstede og have opsyn.

 

Koloni:

0.kl.-3.kl. tager en gang om året på en lille uges koloni. Kolonien understøttes af frivillige forældres deltagelse. Forældrene deltagelse i forberedelsen, gennemførelsen og oprydningen af kolonien er altafgørende for, at vi kan gennemføre kolonien. Forældrene har dannet en forening ”Forældreforeningen”, som understøtter kolonien økonomisk gennem sponsorater, enten som penge eller som naturalier. Kolonien er placeret i en af de sidste undervisningsuger inden sommerferien.

 

Indmeldelse/udmeldelse:

Se Skanderborg Kommunes pladsanvisning. Indmeldelse/udmeldelse sker på den digitale pladsanvisning her: https://www.borger.dk/vaelg-kommune?selfserviceId=089fbb51-c6b1-4aed-82b8-553ad8943870&actionPageId=065ca8f9-a1f5-4946-ada7-12e163f568df

 

Priser: Se priserne på kommunens hjemmeside her: https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/boernepasning#skriv_dit_barn_op_

 

Åbningstider:

 

0.kl.-2.kl. (Soffen) kl. 6:30-8:00 & kl. 13:00-17:00, dog fredag til kl. 16:00

3.kl.: (Børnebasen) kl. 6:30-8:00 & kl. 14:00-17:00, dog fredag til kl. 16:00.

Aftenåben fra jul til sommer en dag om ugen - 

 

Lukkedage:

Hele fritidsdelen er lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, og d. 24/12 og 31/12.