Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fravær

Fravær

Skolen registrerer alle elevers fraværsdage og årsager til fravær. Der udarbejdes en løbende opgørelse over fraværet for den enkelte, for klassen og for skolen.

Der skelnes mellem sygefravær, lovligt fravær og ulovligt fravær.

Sygdom registreres i MU Fravær. som tilgås gennem Aula.

Det anbefales, at ferier afholdes i skolens ferier.

Klasselæreren/teamet kontakter hjemmet, når en elevs fravær fra skole er bekymrende.

Se yderligere under: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163974